Công ty tư vấn xây dựng quốc tế Hà Nội - Amsterdamđược thành lập năm 2007, dưới sự bảo trợ của viện NEDERLAND -Viện kiến trúc nổi tiếng thế giới có trụ sở đặt tại Thành phố cảng Rotterdam, vương quốc Hà Lan. Hanoi Amsterdam đã không ngừng kế thừa và phát huy nghệ thuật kiến trúc độc đáo để trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng. Hanoi Amsterdam đã vinh dự được lựa chọn để thực hiện nhiều công trình tầm cỡ ở nhiều quốc gia như: Tổ hợp khu PC VIP Hotel- PC Vention, trung tâm thương mại PC Plaza, Add Hotel, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên, Bảo tàng Võ Nguyên Giáp, Trung tâm công nghệ cao BVOM, Bến du thuyền quốc tế đảo Tuần Châu, Quy hoạch tổng thể khu kinh tế cảng Vũng áng, Quy hoạch khu sinh thái Quan Lạn- Vân Đồn, Khách sạn hội nghị quốc tế cảng Vũng Áng, khách sạn Hạ Long…Trong đó, mỗi công trình với những ý tưởng chủ đạo được gửi về từ trụ sở chính tại Rotterdam luôn là những giải pháp mới, công nghệ mới đem lại hiệu quả cao trong sử dụng, hài hoà tinh tế về thẩm mỹ và độc đáo từng chi tiết cho tất cả các công trình xây dựng.

Hanoi Amsterdam International Construction Consultancy Company was established in 2007, under the sponsor of the Nederland Architecture Institute, Hanoi Amsterdam continuosly inherits and brings into play the original architectural art so as to become one of the leading companies in the field of architecture and construction. Hanoi Amsterdamon is honoured to be chosen to carry out a lot of the great projects on the world such as: PC VIP Hotel, PC Vention, ADD Hotel, Dien Bien Phu victory museum,Vo Nguyen Giap museum, BVOM senior technology centre, the international marina belonging to Tuan Chau island, Vung Ang econimical area overall project, Quan Lan- Van Don ecological area project, Vung Ang international conference hotel, Ha Long hotel…Among them, each project with the decicive ideas sent from the head quarter in Rotterdam is always the new solutions , new techonologies that bring the practical effects in use, precise hamony about aesthetic and original in each detail for all the projects.

A Companhia de consultoria de construção internacional de Hanoi -Amsterdam foi estabelecida em 2007, sob o patrocionador do Instituto de NEDERLAND-Instituto de arquitetura conhecida na Holanda, Hanoi-Amsterdam sempre herda e promove a arte da arquitetura original para tornar se um das principais companhias. Hanoi- Amsterdam tem a hora ser escolhida para realizar um série de grandes projetos, tais como: Museu de vítoria de Dien Bien Phu, Museu de Vo Nguyen Giap, o centro da alta tecnologia de BVOM, a marina internacional pertencente à ilha de Tuan Chau, o projeto da área ecológia de Quan Lan- Van Don, o planejamento total da zona econômica do porto de Vung Ang, o hotel de conferência internacional do porto de Vung Ang, o hotel de Ha Long…, Entre eles, cada projeto com as idéias decicive enviadas a partir do sede de Roterdão é sempre as novas soluções, novas tecnologias que trazem os efeitos práticos de utilização, a hormonia sobre a estética e original em cada detalha para todos os trabalhos de construção.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

082 538 6668