Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Trần Việt Dũng - Doanh nhân Việt Kiều mang sức để kiến tạo quê hương